Biuro Sprzedaży

ul. Obornicka 19 lok. 14
91-039, Łódź

Godziny pracy:
poniedziałek- piątek 8.00- 18.00

biuro@walko.info.pl
tel.: +48 42 612 14 74

Marta Kozakiewicz
tel. +48 501 541 210

Waldemar Kozakiewicz
tel.: +48 501 709 644

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu przez administratora danych WALKO Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 91-039, ul. Obornicka 19 lok. 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612097, NIP: 726-265-99-33, (zwana dalej administratorem) na cele przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych na podany przeze mnie adres e-mail, numer telefonu (w każdej formie - kontakt telefoniczny oraz przesyłanie wiadomości SMS/MMS). Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu do organu nadzorczego oraz do cofnięcia niniejszej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest WALKO Development Sp. z o. o. WK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Obornicka 19 lok. 14, 91-039 Łódź.
  2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres biuro@walko.info.pl lub dzwoniąc do nas pod numer 501 541 210. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości.
  3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ skierowałeś do nas zapytanie drogą telefoniczną lub e-mailową – wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Ci oferty, jeśli poprosiłeś nas o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
  4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
  6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  7. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
  8. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy, jeśli będzie to niezbędne w związku z Twoim zapytaniem.
  9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  10. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Twoim zapytaniem do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Twoje zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Twojego zapytania.

* - pola wymagane